>>Tumorbank & Kankerplan

Tumorbank

Misschien hebt u al gehoord van het kankerplan opgesteld door de FOD Volksgezondheid.

In het kader van dit plan steunt de dienst volksgezondheid 11 ziekenhuizen met een centraal gestuurde tumorbank. Het UVC Brugmann is één van deze ziekenhuizen.

In zijn hoedanigheid van universitair ziekenhuis neemt het UVC Brugmann deel aan het verzamelen van stalen van chirurgische ingrepen zoals u er misschien één zult ondergaan in het kader van preventie, diagnose of therapie.

Residueel weefsel, dat wil zeggen het weefsel dat overblijft na behandeling en diagnose, wordt bewaard in deze tumorbank (laboratorium Anatomopathologie). Daarbij worden strikte wetenschappelijke regels gevolgd en het medisch geheim wordt gerespecteerd.

Het residuele weefsel en de relevante klinische inlichtingen zullen ter beschikking gesteld worden voor wetenschappelijk onderzoek via de virtuele tumorbank (BVT) van het Nationale Kankerregister. Dit gebeurt volledig anoniem (voor meer informatie kunt u terecht op de website www.virtualtumourbank.be).

Het doel is de medische kennis te verbeteren zodat toekomstige kankerpatiënten beter behandeld kunnen worden.

Indien echter uit onderzoek resultaten worden vastgesteld die voor uw gezondheid een gunstige invloed kunnen betekenen, zal het mogelijk zijn uw anonieme gegevens op te sporen teneinde u hierover op de hoogte te stellen.

U kunt zich verzetten tegen het bewaren en gebruiken van uw overgebleven weefsel. In dat geval kunt u het bijgaande formulierPDF invullen en afgeven aan de dienst opname, in de zaal waar u verzorgd wordt of aan uw arts. U kunt ook later nog verzet aantekenen tegen het gebruik van uw weefsel bij uw behandelende arts of bij de hoofdgeneesheer van het UVC Brugmann.

Wij hopen echter dat u overtuigd bent van het nut van dit soort onderzoek. Voor eventuele vragen, kunt u zich altijd wenden tot uw behandelende arts.

De medische en algemene directie

>Het UVC Brugmann is ook betrokken bij een parallel project (BWB) gelanceerd door de Federatie Wallonië-Brussel. Zie : www.biotheque-wallonie-bruxelles.be.