>>De Horta-site van het UVC Brugmann is volledig vernieuwd

Luisterrijke openingDe plechtige inwijding, op 2 juni 2009, van vijf nieuwe gebouwen luidt het einde in van bijna 15 jaar werken aan het UVC Brugmann. De nieuwe vleugels groeperen voortaan alle medisch-chirurgische opnameafdelingen en verschillende logistieke diensten.

In 1994 legt het OCMW van Brussel, dat in die tijd het UVC Brugmann beheert, de basis van een groots renovatieproject. Doel: de functionele
banden tussen de verschillende diensten herstellen, het patiëntencomfort verbeteren, en tegelijk ook voldoen aan de moderne architecturale normen en de architecturale waarde van de site behouden.

Vijftien jaar werken

In totaal werden er vijf nieuwe gebouwen ingeplant langs het traject dat Victor Horta destijds uitstippelde. Deze nieuwe constructies omvatten alle medisch-chirurgische eenheden en zijn het werk van de architecten Philippe Samyn (Samyn and Partners) en Claude Goelhen (BEAI). Op die manier kunnen de eenheden rationeler en gestandaardiseerder werken. De vernieuwing komt ook de behandeling en de opvang van de patiënten duidelijk ten goede.

Wat met de ambulante afdeling ?

Ook al zijn hier de afgelopen jaren renovatiewerken uitgevoerd, toch heeft ook de ambulante afdeling te lijden onder de geleidelijke veroudering van de infrastructuur. Zo hebben de meeste consulten plaats in gebouwen die niet langer voldoen aan de huidige normen en verspreid liggen over de site. Op de Horta-campus moet er een nieuwe polikliniek komen die gebruikmaakt van de nieuwste technologieën en behandelingsmethoden. Er zullen hier dus nog enkele jaren kranen aan het werk zijn…

:: Rationalisering van de campus :: Voortaan omvat de Horta-site 4 grote zones.
>De zone acute hospitalisatie.
>De moeder-kindafdeling, die rechtstreeks verbonden is met het UKZKF.
>De revalidatiezone, vlak bij het Centrum voor Traumatologie en Revalidatie (CTR).
>De psychiatrische zone, waarvan de zorgeenheden nog moeten worden vernieuwd.
:: Enkele cijfers... ::
>187.464 m2 = de totale oppervlakte van de Horta-site.
>450 meter = de vroegere afstand tussen de kraamkliniek en het Kinderziekenhuis.
>37.000 m2 = de oppervlakte van de vijf nieuwe gebouwen.
>33 miljoen € = het bedrag van de subsidies die worden toegekend door het Brusselse Gewest.
>66 miljoen € = de totale kostprijs van de werken.

Auteur : Aurélie Bastin
Bron : Osiris News (nr 16, september-november 2009)

>>Tussen traditie en verandering, tussen Horta en Samyn.