>>Patiënten die niet komen op hun afspraak zonder 24 uur op voorhand te verwittigen, zullen 30 € moeten betalen

Geneesheer vs no-show

De patiënten no-show vormt een dagelijks probleem waaraan wij allen, medewerkers van de zorgsector en patiënten, dagelijks worden geconfronteerd.

In het kader van ons verbeteringsproject voor de opvolging van patiënten, willen wij de patiënten betrekken bij de zorgprocedure. Patiënten die niet verwittigen, benadelen de activiteit en verhogen de afspraaktermijnen. Een afspraak annuleren die u niet kunt nakomen, betekent de wachttermijn voor iedereen verlagen, u inbegrepen. De gemiste afspraken zonder voorafgaandelijke verwittiging vertegenwoordigen tot 20 % van de dagelijkse afspraken.

Gratis annulatielijn

Bewust van de noodzaak om aan patiënten een zo breed mogelijke toegangelijkheid te bieden om afspraken te annuleren, stelt het UVC Brugmann een gratis annulatielijn ter beschikking, 24 U/24U, op het nr. 0800/35.088.

Wij herinneren dat het eveneens mogelijk is om raadplegingen te annuleren via de Internetsite van het UVC Brugmann.

Er loopt tevens een sensibiliseringscampagne (affiches, annulatiekaarten aan de onthaaldesks, wijzigingen van de afspraakdocumenten, …) in de volledige ambulante sector.

Wij hopen u vertrouwd te maken om de algemene organisatie van het ziekenhuis in ieders belang te eerbiedigen.