>>Carine Maggetto, van datamanagement tot hemovigilantie

Carine Maggetto

Carine Maggetto is sinds maart 2015 de nieuwe referentiepersoon hemovigilantie van het UVC Brugmann en het UKZKF. Een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening tussen striktheid en pragmatisme. Doel : streven naar steeds veiliger en betere bloedtransfusies.

Was Carine Maggetto voorbestemd om referentiepersoon hemovigilantie te worden? "Gezondheid heeft me altijd al geïnteresseerd", vertelt ze. "Ik heb een tijdlang getwijfeld om arts te worden, maar ik wist niet of ik de nodige afstand zou kunnen bewaren tegenover mijn patiënten." Dus kiest ze uiteindelijk voor een master Biomedische Wetenschappen. Na haar studies werkt ze eerst als onderzoekster aan de ULB, waarna ze overstapt naar farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK).
Daar zou ze bijna 15 jaar blijven. "Ik leerde er wat systematiek en kwaliteit is, en dat binnen een zeer strikte werkomgeving. Mijn huidige functie ligt in dezelfde lijn."

Leve het ziekenhuis !

Maar Carine houdt van nieuwe uitdagingen. Dus beslist ze iets meer dan vier jaar geleden om van koers te veranderen. "Ik koos voor een meer medische aanpak, wat me eerst bij het Rode Kruis deed belanden, meer bepaald op de distributiedienst bloedproducten. Tot ik afgelopen maart aan de slag ging bij het UVC Brugmann." Een keuze van het hart voor deze bevlogen en van nature leergierige wetenschapster.
"Ik werk graag in een ziekenhuisomgeving. Alles wat te maken heeft met geneeskunde boeit me enorm. Ik leer ook veel bij door de verschillende zorgeenheden te bezoeken en de mensen te observeren op het terrein … Intellectueel zeer verrijkend."

Referentiepersoon hemovigilantie : wat houdt dat precies in ?

Sinds een jaar werkt Carine Maggett o als referentiepersoon hemovigilantie. Haar opdracht? De kwaliteit en veiligheid van de transfusieketen bewaken binnen het UVC Brugmann en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF). "Een goede transfusiekwaliteit omvat een hele reeks procedures om het goede verloop van de transfusie te waarborgen, van de ontvangst van de producten tot hun opslag en hun transport naar de verschillende zorgeenheden." Dat betekent concreet dat ze de procedures in kwestie helpt opstellen en ze indien nodig aanpast … Ze is ook betrokken bij de personeelsopleiding. En sinds haar aanstelling houdt ze zich eveneens bezig met de ontwikkeling van Cybertrack®, een systeem voor de elektronische follow-up van alle transfusies (zie kadertekst).

Het concrete werkterrein

Carine Maggetto mag dan al wetenschapster in hart en nieren zijn, tegelijk huldigt ze een zeker pragmatisme. "Toen ik nog klinische studies uitvoerde voor GSK, waren de procedures zeer strikt en raakten we niet zelden overbelast. Vandaar dat ik duidelijke en bondige procedures probeer te ontwikkelen die vooral stroken met de concrete realiteit op het terrein. Dat is volgens mij de essentie om van optimale procedures te kunnen spreken."

Verbindingspersoon

Rationaliseren, optimaliseren …, dat alles is onmogelijk zonder goede communicatie! Carine Maggetto fungeert dan ook als verbindingspersoon tussen alle actoren die betrokken zijn bij een bloedtransfusie. "Ik werk samen met de bloedbank, de kwaliteitscellen, de informaticadiensten en de parameterbepalers, die de soft ware aanpassen aan de opmerkingen die we krijgen van het terrein …
Dat alles onder leiding van het Transfusiecomité, dat verantwoordelijk is voor het transfusiebeleid van het ziekenhuis. Ik werk ook samen met de opleidingscel om een interactieve e-learningtool te ontwikkelen, die raadpleegbaar is op aanvraag. Verder beantwoord ik de vragen van zorgverleners die problemen hebben met de transfusieprocedures
. "

:: Transfusie : follow-up aan het ziekbed van de patiënt :: Carine Maggetto houdt zich sinds haar aanstelling in het UVC Brugmann ook bezig met de ontwikkeling van Cybertrack®, een webinterface voor de elektronische follow-up van bloedtransfusies, voor meer veiligheid. Cybertrack® zit momenteel in de implementatiefase en wordt uitgetest op de Afdeling Intensieve zorg van het UVC Brugmann (Horta-site) en op de Dienst Kinderoncologie van het UKZKF.
:: CV express ::
>1986-1991: master in de Biomedische Wetenschappen aan de ULB.
>1991-1996: onderzoekster aan de Faculteit Geneeskunde van de ULB.
>1997-2005: onderzoekster en vervolgens manager klinische studies bij het farmabedrijf GSK.
>2005-2012: coördinator klinische gegevens (datamanager) bij GSK.
>2012-2014: hoofd van de distributiedienst bloedproducten bij de Franstalige Bloeddienst (Belgisch Rode Kruis).
>2012-2014: aanvullende master Transfusiegeneeskunde (ULB).
>Sinds maart 2015: referentiepersoon hemovigilantie voor het UVC Brugmann en het UKZKF.

Auteur : Thomas Coucq
Bron : Osiris News (nr 43, juni-augustus 2016)