>>De site Astrid, een burgerlijk-militaire samenwerking

Site Koningin Astrid

Het woord aan Francis De Drée en Jean-Bernard Gillet, respectievelijk algemeen directeur et algemeen medisch directeur van het UVC Brugmann.

In 2006 werd een innovatief akkoord getekend tussen het Ministerie van Defensie, Ministerie van Volksgezondeheid en het iris netwerk, met het oog op een partnerschap tussen het Militair Hospitaal en het UVC Brugmann.

Als we nu, meer dan tien jaar later, terugkijken, krijgen we een unaniem positief beeld van de samenwerkingsrelaties die de twee instellingen opgebouwd hebben.

90 revalidatiebedden werden met veel professionalisme en warmte ontvangen door de militaire teams in Neder-Over-Heembeek. Onder impuls van een heel dynamisch en scherp team, is deze activiteit vandaag de dag één van de «kroonjuwelen» van het UVC Brugmann geworden: opnameaanvragen lopen massaal binnen uit Brussel en ver daarbuiten.

Wat betreft het Militair Hospitaal, heeft het Brandwondencentrum, een referentieactiviteit op Belgisch en Europees niveau, directe toegang to de wachtdiensten van al onze medische specialiteiten en tot medisch advies aan het ziekbed, indien nodig. Ook aan edisch-technische, administratieve en logistieke samenwerkingen werd gedacht, met akkoorden over verschillende belangrijke gebieden, zoals de bloedbank en de facturering.

Pro-actief en zorgzaam, nu en in de toekomst

Nieuwe ontwikkelingen tijdens de laatste maanden hebben ons partnerschap versterkt. Een polikliniek is geopend op de site : twee dagen per week (dinsdag en donderdag) kunnen nu patiënten uit Neder-Over-Hembeek beschikken over een gespecialiseerd medisch aanbod dicht bij huis Verleden jaar werd gestart met ambulante hartrevalidatie. Locomotorische revalidatie volgt over een paar weken.

Andere projecten zijn nog in voorbereiding en getuigen van de vitaliteit van een samenwerkingsrelatie die we samen al tien jaar hebben ontwikkeld. We danken onze militaire collega's voor hun welwillendheid en de aandacht die ze besteden aan de wederzijse versterking van onze capaciteiten ten dienste van de patiënten.

Bron : iris&you (nr 26, juni 2018)