>>Contact en localisatie : Spoedgevallen

SpoedgevallenURLhttps://www.chu-brugmann.be/nl/med/urgen/

Adres

Site Paul Brien : Britsierslaan 5 te 1030 Brussel (toegang en plan)
Site Victor Horta : J.-J. Crocqlaan 1 te 1020 Brussel (toegang en plan)

Nuttige telefoonnummers

Medisch secretariaat (site Horta) : +32 (0)2 477.22.45 (niet voor afspraken)
Medisch secretariaat (site Brien) : +32 (0)2 477.94.99 (niet voor afspraken)
Onthaal spoed : +32 (0)2 477.20.01 (site Horta) / 477.92.25 (site Brien)

Gespecialiseerde eenheden/raadplegingen

Spoedgevallen hand : +32 (0)2 477.20.50
Spoedgevallen van de kraamafdeling : +32 (0)2 477.29.61

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

Fax (site Horta) : +32 (0)2 479.78.94
Fax (site Brien) : +32 (0)2 215.52.99

>>Terug naar vorige pagina.