>>Contact en localisatie : Human resources

Contact>Zie ook : organisatieschema

Adres

Universitair Ziekenhuis Centrum Brussel : Stadhuis, Grote Markt te 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) | Dejonckerstraat 46 te 1060 Brussel (exploitatie zetel)
Site Victor Horta : Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel (toegang en plan)

Nuttige telefoonnummers

Secretariaat (site Horta) : +32 (0)2 477.90.09

Specifieke sectoren

Aanwervingscel : +32 (0)2 477.90.01

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

Fax (site Horta) : +32 (0)2 477.28.45
E-mail : frontofficebrugmann@brustp.be

>>Terug naar vorige pagina.