>>Contact en localisatie : Sociale dienst

Sociale dienstURLhttps://www.chu-brugmann.be/nl/admin/social/

Adres

Site Paul Brien : Schaarbeeksehaardstraat 36 te 1030 Brussel (toegang en plan)
Site Koningin Astrid : Bruynstraat 1 te 1120 Brussel (toegang en plan)
Site Victor Horta : Van Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel (toegang en plan)

Om een afspraak te maken

Onthaal (site Horta) : +32 (0)2 477.32.02
Onthaal (site Brien) : +32 (0)2 477.93.45

U kan ook contact opnemen met deze dienst via...

Fax (site Horta) : +32 (0)2 477.39.20
Fax (site Brien) : +32 (0)2 477.93.93
Fax (site Astrid) : +32 (0)2 477.21.13

Contactnummers voor de site Horta

Abortus : +32 (0)2 477.30.50
Cardiologie : +32 (0)2 477.23.87 (u11)
Dagziekenhuis : +32 (0)2 477.30.76 (heelkunde) / 477.26.72 (geneeskunde)
Endocrinologie : +32 (0)2 477.33.88 (u42)
Gastro-enterologie : +32 (0)2 477.26.15 (u08)
Geriatrie : +32 (0)2 477.34.17 (u21 en u31) / 477.29.08 (u83)
Gynecologie : +32 (0)2 477.30.76 (raadplegingen) / 477.26.15 (u22)
Heelkunde : +32 (0)2 477.23.87 (u11) / 477.23.87 (u12) / 477.29.08 (u21) / 477.26.15 (u22) / 477.30.76 (u32 en One Day)
Intensieve zorgen : +32 (0)2 477.26.15 (u10-20)
Interne geneeskunde (infectiologie) : +32 (0)2 477.33.88 (u42)
Materniteit : +32 (0)2 477.33.88 (u41) / 477.24.03 (u51, u52, u53 en u54)
Nefrologie-dialyse : +32 (0)2 477.33.31 (u40 en hemodialyse)
Neurologie en neurorevalidatie : +32 (0)2 477.37.40 (u82, u85 en Stroke Unit) / 477.24.67 (u81 en opname)
Oncologie : +32 (0)2 477.26.72 (u08)
Palliatieve zorgen : +32 (0)2 477.26.99 (u90 - Papyrus)
Polikliniek : +32 (0)2 477.30.76 / 477.34.17
Pneumologie : +32 (0)2 477.26.99 (u40)
Psychiatrie : +32 (0)2 477.27.35 (u70) / 477.27.66 (u71) / 477.27.46 (u72) / 477.27.64 (u73) / 477.27.54 (u74) / 477.38.31 (u76) / 477.23.09 (u79)
Radiologie : +32 (0)2 477.30.76
Specialiteiten (dermatologie, oftalmologie, NKO en stomatologie) : +32 (0)2 477.30.76 (raadplegingen) / 477.23.87 (u12)
Spoedgevallen : +32 (0)2 477.30.50

Contactnummers voor de site Brien

Abortus : +32 (0)2 477.93.45
Geneeskunde : +32 (0)2 477.93.47 (u04)
Geriatrie : +32 (0)2 477.92.05 (u03) / 477.93.56 (u13)
Heelkunde : +32 (0)2 477.93.56 / 477.93.46 (u05)
Intensieve zorgen : +32 (0)2 477.93.46 (u92)
Raadplegingen : +32 (0)2 477.93.45
Spoedgevallen : +32 (0)2 477.93.45

Contactnummers voor de site Koningin Astrid

Cardiopulmonaire revalidatie : +32 (0)2 477.21.15 (u88)
Chronische revalidatie : +32 (0)2 477.21.15 (u86) / 477.20.14 (u87)
Locomotorische revalidatie : +32 (0)2 477.20.14 (u89)

>>Terug naar vorige pagina.