>>Centrum voor Perinatalogie

De eerste knuffels, de eerste maaltijden...

De perinatalogie bevordert de fysieke, psychologische en sociale gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap, de bevalling en de eerste levensweken.

Het Centrum voor obstetrisch-pediatrische Perinatalogie (UVC Brugmann / UKZKF) geniet de steun en de medewerking van het "Office de la Naissance et de l'Enfance" (ONE) van de Franse Gemeenschap.

Die zorgt voor de psychosociale omkadering door de subsidiëring van medisch-sociaal werkers.

De eenheid voor foetus- en moedergeneeskunde (geïntegreerd in dit Centrum) heeft een infrastructuur die gespecialiseerd is in de opvang van risicozwangerschappen.

Zo is er onder andere een specifieke MIC-hospitalisatieruimte (Maternal Intensive Care).

Met de realisatie van een eenheid moeder-kind binnen de ziekenhuisstructuur Brugmann-UKZKF worden het Centrum voor Perinatalogie en de verschillende verpleegeenheden nu gegroepeerd.