N.B. : In het algemeen of tenzij anders wordt vermeld, zijn de seminaries georganiseerd door de diensten van het UVCB uitsluitend bestemd voor het medisch-, paramedisch- en/of verplegend personeel.

>>Kliniek voor nierlithiasis en mineraalmetabolisme (CLiReMM) : seminaries

Seminaries georganiseerd door deze dienst :

Indication and contraindication of endo-urological procedures (Let's talk about kidney stones : Online Academy 2023-2024)
Nefrologie-dialyse / CLiReMMDatum : 27/06/2024 om 18:00Accreditering aangevraagd
Spreker(s) Best S

Renal tubular acidosis: pathophysiology and medical management (Let's talk about kidney stones : Online Academy 2023-2024)
Nefrologie-dialyse / CLiReMMDatum : 04/07/2024 om 18:00Accreditering aangevraagd
Spreker(s) Gambaro G

>>Terug naar vorige pagina of zoeken naar andere seminaries.