>>Bescherming van de personnelijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens over de patiënt

Privacy
De beveiliging van de verwerking van uw persoonlijke gezondheidsgegevens, de naleving van het medisch beroepsgeheim en de bescherming van uw privacy zijn van fundamenteel belang voor het vertrouwen dat u in ons stelt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 en met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden op 24 mei 2018.

De ziekenhuizen van het iris-netwerk en elk lid van hun personeel hebben de verklaarde wil om u als patiënt de grootst mogelijke veiligheid te bieden met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door middel van een reeks technische en organisatorische maatregelen.

Het doel van het reglement betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de patiënten van de ziekenhuizen van het iris-netwerkPDF is om de procedures voor het verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen en verspreiden van de persoonsgegevens van patiënten, waaronder de medische gegevens, te verduidelijken.

De eerbiediging van het medisch beroepsgeheim en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer met betrekking tot alle - al dan niet medische - gegevens die tijdens de raadpleging of uw ziekenhuisopname worden verzameld, zijn belangrijke fundamenten voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Onze ziekenhuizen verwerken uw identificatiegegevens hoofdzakelijk voor uw administratieve opvolging en uw gezondheidsgegevens in het kader van de toediening van uw zorg.
Uw gegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Ons reglement in verband met de privacy van de patiënt is beschikbaar op deze websitePDF.
Opgelet : dit reglement heeft geen betrekking op de toegang tot uw medisch dossier.

Als u vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt stellen, kunt u zich schriftelijk richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van het ziekenhuis op het volgende e-mail adres : dpo@uvc-brugmann.be.

>>Lees ook : Het UVC Brugmann respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt.