>>Interne geneeskunde

De "brug der zuchten", een gang tussen twee gebouwen van de afdeling Interne Geneeskunde...

De interne geneeskunde maakt een globale benadering mogelijk van de patiënt, die, gezien de vergrijzing, vaak meerdere pathologieën vertoont, die dus onder verscheidene disciplines vallen.

Activiteiten van de kliniek Interne Geneeskunde :

  • Diagnostiek en behandeling van de niet-besmettelijke systemische ziekten met pluridisciplinaire raadplegingen (interne geneeskunde, reumatologie, neurologie, oogziekten, enz.).
  • Diagnostiek en behandeling van patiënten met algemene en tropische besmettelijke ziekten, met inbegrip van het HIV-virus (in samenwerking met het team Infectiologie).
  • Activiteit van de Interdisciplinaire Kliniek voor de Behandeling van Obesitas in constante uitbreiding.
  • Ambulante opvang en hospitalisatie.
  • Mogelijkheid tot afzondering van besmettelijke patiënten.