>>Vade-mecum diagnostische nucleaire geneeskunde ten behoeve van de clinici

Dit vademecum heeft als doel u wegwijs te maken in de verschillende nucleaire onderzoeken om zo het meest geschikte onderzoek te kiezen voor de diagnostische oppuntstelling van uw patiënt... Het hele medische team van de dienst Nucleaire Geneeskunde staat te uwer beschikking om vragen te beantwoorden.