>>Urologische heelkunde

Alle urologische pathologieën...

Urologie is een tak in de geneeskunde die zich bezighoudt met de chirurgische of medicamenteuze behandeling van aandoeningen van de urinewegen bij de man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man. Een uroloog behandelt met andere woorden zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen van de nieren, de urineleiders, de blaas, de urinebuis, de prostaat, en ook van de penis en de teelballen.
De dienst urologie van het UVC Brugmann werd tussen 1967 en 1985 geleid door Professor Willy Gregoir, een internationaal gerenommeerde uroloog met tal van wetenschappelijke publicaties. Vandaag de dag biedt de dienst urologie u een snelle en kwalitatieve zorgverlening met de modernste technologieën.

De dienst Urologie van het UVCB richt zich voornamelijk op volgende aspecten binnen de urologie :

  • Minimaal invasieve chirurgie : Via minimaal invasieve chirurgie tracht de chirurg te opereren via een zo klein mogelijke insnede, met minimaal trauma aan de omgevende weefsels. Deze techniek biedt vele voordelen waaronder minder pijn, sneller herstel en beperkte hospitalisatieduur. Volgende minimaal invasieve technieken worden in het UVC Brugmann toegepast :
    • Endo-urologie is een techniek waarbij er geopereerd wordt via de natuurlijke lichaamsopening. Via endo-urologische ingrepen kunnen volgende aandoeningen minimaal invasief behandeld worden: goedaardige prostaatvergroting, vernauwingen van de urinebuis of urineleider, stenen, polipoide letsels van de blaas, urineleider en nier.
    • Percutane chirurgie voor de behandeling van nier- en ureterstenen, polipoide letsels of vernauwingen van de urineleider.
    • Laparoscopie (zowel robot geassisteerd als klassieke laparoscopie) voor de behandeling van goedaardige en kwaadaardige (niercelcarcinoom) van de nier, de urineleiders, de blaas of de prostaat.
  • Uro-oncologie : De urologische oncologie behandelt kwaadaardige tumoren van de nieren, de urineleider, de blaas en de mannelijke geslachtsorganen. Teneinde een optimale zorg te kunnen aanbieden, wordt er multidisciplinair samengewerkt. In samenwerking met onze collega’s oncologen, radiotherapeuten, anatomopathologen, radiologen en nucleair geneeskundigen wordt elke patiënt individueel benaderd en behandeld. De behandeling kan zowel chirurgisch, medisch (chemotherapie, hormonale therapie, immunotherapie) als radiotherapeutisch (externe radiotherapie en brachytherapie) van aard zijn. In sommige gevallen kan men u vragen om deel te nemen aan een klinische studie.
  • Bekkenbodemkliniek : De kliniek van de Perineologie biedt u een pluridisciplinaire consultatie gezien de complexiteit van de pelvi-perineale regio. De volgende aandoeningen worden behandeld: urogenitale prolaps, anale prolaps, urineverlies, stoelgangverlies, constipatie, moeilijkheden om te plassen (dysurie) en chronische perineale pijnklachten (Alcocksyndroom, pudendopatie, clunealgie, vulvodynie, vestibulitis...).  Hiervoor werken verschillende specialiteiten samen : algologie, digestieve heelkunde, gastro-enterologie, gynaecologie, specifieke verpleegkundige, kinesitherapie, psychologie, radiologie, seksuologie en urologie.
  • Steenkliniek : De multidisciplinaire steenkliniek richt zich op de diagnose, de behandeling en de preventie van nier-, ureter- en blaasstenen. In samenwerking met diëtisten, nefrologen en radiologen wordt de steenproblematiek van elke patiënt individueel èn deskundig aangepakt. De steenkliniek biedt een performante en snelle diagnostiek met aandacht voor de stralingsbelasting van de patiënt (ultra low dose CT), minimaal invasieve behandelingen van stenen (ESWL, ureteroscopie, percutane steenextractie), medicamenteuze behandelingen (chemolyse) van stenen en een individueel aangepast metabool bilan in het kader van steenpreventie.