>>Nieuwe wind door Urologie

Prof. de Meyer en Vandendris

Op 1 mei neemt prof. dr. de Meyer de leiding over van Urologie. Voor het voormalige diensthoofd van het gentse AZ Jan Palfijn vormt de kans om in het UVC Brugmann aan wetenschappelijk onderzoek te doen, een belangrijke reden voor zijn overstap.

Prof. dr. de Meyer is sinds begin 2012 aan de slag op de dienst Urologie om zijn missie voor te bereiden. De komende maanden werkt hij samen met huidig kliniekhoofd prof. dr. Michel Vandendris, die straks met pensioen gaat. "Prof. dr. Vandendris heeft een mooi academisch curriculum. Ik heb hem leren kennen als een behulpzame en collegiale man."

Geboren en getogen in Gent

Van 1973 tot 1980 volgde prof. dr. de Meyer zijn opleiding Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent. Daarna specialiseerde hij zich tot uroloog in het UZ Gent. Begin jaren 80 was hij even aan de slag in het universitaire ziekenhuis van Homburg Saarland, waar hij gevormd werd in de urologische microchirurgie.

Diensthoofd Jan Palfijn

Na zijn studies bleef prof. dr. de Meyer nog een jaar als resident werken in het UZ Gent, maar toen bood een mooie uitdaging zich aan. "In 1987 ging in Gent een gloednieuw ziekenhuis open, het Jan Palfijnziekenhuis. Ik heb de kans gekregen de dienst helemaal uit te bouwen. De eerste vier jaar was ik er overigens de enige uroloog. Vanaf 1991 kwamen er collega's bij, en sindsdien was ik diensthoofd."

Prof. de Meyer

Onderzoek in het vizier

Gedurende zijn carrière bleef de Gentse uroloog steeds geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek. Zo rondde hij in 1998, naast zijn klinische activiteiten, een doctoraatsthesis af over het diagnostisch onderzoek bij erectiestoornissen. "Maar in een algemeen ziekenhuis als Jan Palfijn dienen er zich nu eenmaal minder mogelijkheden aan voor wetenschappelijk onderzoek. In een universitair ziekenhuis als het UVC Brugmann is dat wel mogelijk. Vandaar mijn sterke interesse in deze betrekking. Artsen moeten zoveel mogelijk op de hoogte zijn van de recentste ontwikkelingen, zoals innoverende technologieën en nieuwe geneesmiddelen. Prostaatkanker wordt in 2012 niet meer op dezelfde manier behandeld als in 1982."
Prof. dr. De Meyer zal een deel van zijn tijd ook besteden aan het onderwijs, een ander element dat hij heel belangrijk vindt.

Nieuwe wind door de dienst

Het eerste doel van prof. dr. de Meyer is de dienst Urologie te moderniseren. "Zo zou ik op termijn graag zoveel mogelijk klassieke en moderne behandelingstechnieken aan bod laten komen, waaronder brachytherapie en robotchirurgie", geeft prof. dr. de Meyer aan. "Voorlopig kunnen we voor robotchirurgie uitwijken naar Brusselse partnerziekenhuizen, of naar het Jan Palfijn in Gent."

Veel overleg nodig

Uiteraard zal er voor dat alles veel overleg nodig zijn de eerste maanden. Prof. dr. de Meyer plant dan ook gezamenlijke stafvergaderingen met andere diensten binnen het UVC Brugmann, zoals Radiologie en Oncologie. Maar ook overleg met de diensten Urologie van universitaire ziekenhuizen, zoals het UZ Brussel, het UMC Sint-Pieter, het Bordet Instituut, de Iris Ziekenhuizen Zuid en het Erasmus Ziekenhuis. Dat zou nutteloze onkosten kunnen voorkomen. "De laatste jaren is urologie een vrij technische materie geworden, met dure apparatuur. We hoeven niet allemaal alles aan te bieden, maar voor de patiënten moeten wel alle mogelijke behandelingspistes openstaan. Daarvoor zal het puzzelen worden: wie in de omgeving beschikt over welke technologie?"

Gent missen?

Bijna 25 jaar werkte prof. dr. de Meyer als uroloog in het AZ Jan Palfijn. Zal hij Gent dan niet missen? "Ik heb er uiteraard met heel wat mensen een nauwe en persoonlijke band opgebouwd. Maar na een kwart eeuw had ik ook wel nood aan een nieuwe, professionele uitdaging in een nieuwe omgeving. Mijn kinderen zijn inmiddels volwassen. Ik beschik dan ook over de nodige tijd om 100% voor mijn doel te gaan: van Urologie een florerende dienst maken."

:: Onderzoek naar brachytherapie :: Prof. dr. de Meyer zou de komende jaren graag wetenschappelijk onderzoek verrichten, onder meer over brachytherapie. Dat is een vorm van plaatselijke radiotherapie waarbij kleine, radioactieve 'zaadjes' in de prostaat worden geplaatst. "Brachytherapie is veelbelovend voor een deel van de mannen met prostaatkanker. De behandeling is efficiënt en de bijwerkingen zijn gering."
:: Wie is prof. dr. de Meyer ? ::
>Prof. dr. de Meyer was van 1990 tot 2011 diensthoofd Urologie in het AZ Jan Palfijn Gent.
>Hij is lid van de Belgische Vereniging voor Urologie, de European Association of Urology (full member), de European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) en de Hoge gezondheidsraad, werkgroep brachytherapie.
>Hij publiceerde 23 artikels in Belgische en internationale, wetenschappelijke tijdschriften
:: Altijd met echtgenote samengewerkt :: Opvallend: prof. dr. Jean-Marie de Meyer werkte in het Jan Palfijnziekenhuis ook 25 jaar samen met zijn echtgenote Claudine Lacroix. Zij is er aan de slag als instrumentiste en assisteerde haar echtgenoot bij de operaties. "We kennen elkaar al sinds onze studententijd", glimlacht hij. "Werkt zij straks ook voor het UVC Brugmann? Als dat opportuun zou zijn voor het ziekenhuis, behoort het zeker tot de mogelijkheden."

Auteur : Pieter Segaert
Bron : Osiris News (nr 26, maart-mei 2012)