>>UVC Brugmann goed vertegenwoordigd op het Congres van de Belgische Vereniging voor Urologie

BAU 2012

De dienst Urologie heeft zich op twee manieren in de kijker gewerkt op het voorbije jaarcongres van de Belgische Vereniging voor Urologie (BAU), op 7 en 8 december jongstleden. Eerste reden tot tevredenheid: een mondelinge voordracht en drie posters die voorbereid waren door de urologen van het UVC Brugmann, werden geselecteerd door het wetenschappelijk comité van het Congres. Kers op de taart: één van de drie posters werd uitgekozen om mondeling te worden toegelicht.

Welke impact voor het ziekenhuis ?

"Het is een mooi visitekaartje voor onze dienst en voor het UVC Brugmann in het algemeen", stelt professor Jean-Marie de Meyer, diensthoofd urologie, verheugd vast. Het congres geeft onder meer een overzicht van het werk dat de postgraduates (PG's) hebben verricht (assistenten die zich specialiseren in een bepaalde discipline en een deel van hun opleiding voortzetten in een universitair ziekenhuis). "Meer dan de helft van de Belgische urologen neemt deel aan het BAU-congres. Via een prestigieus evenement als dit hebben we aangetoond dat de PG's van het UVC Brugmann een opleiding volgen die naam waardig, zowel in de dagelijkse klinische praktijk als wat het wetenschappelijk onderzoek betreft. Deelnemen aan het congres en de wedstrijd winnen, was bovendien bijzonder stimulerend voor hen", besluit prof. de Meyer.

:: De voorgestelde thema's ::
>De posters behandelden zeer zeldzame gevallen die zich voordeden in het UVC Brugmann. "We hebben uitgelegd hoe we die gevallen hebben behandeld en welke onderzoeken we moesten uitvoeren om tot de juiste diagnose te komen", licht prof. de Meyer toe.
>De mondelinge voordracht ging over het resultaat van een studie die de bijwerkingen vergeleek van twee behandelingsmethoden voor prostaatkanker: brachytherapie en externe radiotherapie.

Bron : Osiris News (nr 30, maart-mei 2013)