>>Outcomes-meting : in de huid kruipen van de patiënt

Discussie over outcomes

De afdeling Kwaliteit en de dienst Urologie van het UVC Brugmann hebben de krachten gebundeld voor een proefonderzoek over het nut en de haalbaarheid van 'outcomes-meting' (uitkomstenmeting).

Doel : de kwaliteit van de zorgverlening evalueren op basis van de eigen visie van de patiënt.

Om zich te verdiepen in dit onderwerp, had Osiris News een gesprek met prof. Jean-Marie de Meyer, diensthoofd Urologie, prof. Anne Peretz, kliniekhoofd Reumatologie en verantwoordelijke kwaliteit/veiligheid, en Sarah Nyangore, kwaliteitsmedewerkster.

Volledige artikel : Zie franstalige versie.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 44, september-november 2016)