>>Vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann : balans en vooruitzichten

Laurence Amiot (verantwoordelijke vrijwilligerswerk) met 3 vrijwilligers

De evolutie van de activiteiten van het vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann verloopt sinds enkele jaren in stijgende lijn.
In 2016 waren er in totaal 106 vrijwilligers actief op onze sites, wat ongeveer overeenkomt met een groei van 25% van de effectieven tegenover 2015, en bijna 90% tegenover 2014 ! Samen staan zij in voor een gemiddelde van 556 uren vrijwillige investering per week. Wij noteren eveneens een graduele vermindering van de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers (van 66 jaar in 2014 tot 60 jaar in 2016), wat betekent dat er geen leeftijd staat op vrijwilligerswerk.
In het UVC Brugmann hebben wij plaats voor alle leeftijden en alle voorkeuren…

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van onze vrijwilligers?

  • Op de afdeling geriatrie : luisteren, aanwezig zijn, helpen bij de maaltijden en de onderzoeken, eventueel creatieve of artistieke activiteiten voorstellen.
  • Op de afdeling revalidatie : de patiënten begeleiden naar de raadplegingen ergotherapie en kinesitherapie.
  • Op de afdelingen genees- en heelkunde : rondgaan met de koffie en verkopen van drank en andere versnaperingen, maar ook uitlenen van boeken (bibliotheek) en verkoop van kranten.
  • Aan het onthaal : patiënten ontvangen, inlichten en oriënteren in het ziekenhuis.
  • Bij de kribbe : deelnemen aan de animaties, spelen, voorlezen en nieuwe activiteiten voorstellen.
  • In de materniteit : moeders en pasgeborenen oriënteren en begeleiden naar de onderzoeken en raadplegingen, luisteren, ervaringen uitwisselen.
  • Bij de artsen of medische secretariaten : hulp bieden bij evenementen (seminarie’s, congressen, uitdelen van brochures, enz.)

Bijkomende specifieke activiteiten :

  • Op de site Koningin Astrid : begeleiding van patiënten en organisatie van de cineclub op woensdagnamiddag en hulp bij de gymnastiekgroep.
  • Op de site Paul Brien : op de afdeling pediatrie, de vzw ComiClown houdt de kinderen bezig in de wachtzalen.

Wat is het programma van de coördinatie van het vrijwilligerswerk in 2017 ?

Het belangrijkste doel is om het project te laten groeien door nieuwe sectoren te openen voor vrijwilligerswerk om zo nog meer steun te bieden aan de patiënten en de verzorgingsteams. Dit houdt een stijging in van het aantal vrijwilligers : indien u geïnteresseerd bent in dit project, aarzel dan niet om ons te contacteren !