>>Vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann : balans en vooruitzichten

Laurence Amiot (verantwoordelijke vrijwilligerswerk) met 3 vrijwilligers

De evolutie van de activiteiten van het vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann verloopt sinds enkele jaren in stijgende lijn.
In 2017 waren er in totaal 1118 vrijwilligers actief op onze sites, wat ongeveer overeenkomt met een groei van 11% van de effectieven tegenover 2016, en bijna 50% tegenover 2015 ! Samen staan zij in voor een gemiddelde van 600 uren vrijwillige investering per week. Wij noteren eveneens een graduele vermindering van de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers (van 60 jaar in 2016 tot 55 jaar in 2017), wat betekent dat er geen leeftijd staat op vrijwilligerswerk.
In het UVC Brugmann hebben wij plaats voor alle leeftijden en alle voorkeuren…

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van onze vrijwilligers?

  • Op de afdeling geriatrie : luisteren, aanwezig zijn, helpen bij de maaltijden en de onderzoeken, eventueel creatieve of artistieke activiteiten voorstellen.
  • Op de afdeling revalidatie : de patiënten begeleiden naar de raadplegingen ergotherapie en kinesitherapie.
  • Op de afdeling dialyse : luisteren, eventueel creatieve of artistieke activiteiten voorstellen.
  • Op de afdeling psychiatrie : luisteren, eventueel creatieve of artistieke activiteiten voorstellen.
  • Op de afdelingen genees- en heelkunde : rondgaan met de koffie en verkopen van drank en andere versnaperingen, maar ook uitlenen van boeken (bibliotheek).
  • Aan het onthaal : patiënten ontvangen, inlichten en oriënteren in het ziekenhuis.
  • In de materniteit : moeders en pasgeborenen oriënteren en begeleiden naar de onderzoeken en raadplegingen, luisteren, ervaringen uitwisselen.

Bijkomende specifieke activiteiten :

  • Op de site Koningin Astrid : begeleiding van patiënten en organisatie van de cineclub op woensdagnamiddag en hulp bij de gymnastiekgroep.
  • Op de site Paul Brien : op de afdeling pediatrie, de vzw ComiClown houdt de kinderen bezig in de wachtzalen.

Wat is het programma van de coördinatie van het vrijwilligerswerk in 2019 ?

Het belangrijkste doel is om het project te laten groeien door nieuwe sectoren te openen voor vrijwilligerswerk om zo nog meer steun te bieden aan de patiënten en de verzorgingsteams. Dit houdt een stijging in van het aantal vrijwilligers : indien u geïnteresseerd bent in dit project, aarzel dan niet om ons te contacteren !