>>Urologie : een niersteenverbrijzelaar voor de behandeling van nier- en ureterstenen

Het ESWL toestel met enkele leden van de dienst urologie

De dienst Urologie van het UVC Brugmann beschikt sinds kort over een niersteenverbrijzelaar (ESWL - elektro shockwave lithotripsy) voor de behandeling van nier- en ureterstenen. Het gaat om een Piezolith 3000+ van de firma Richard Wolf. Deze beschikt over een piëzo-elektrische generator die accuraat hoogenergetische schokgolven op de steen kan richten.
Een groot voordeel van deze generator is de uitstekende tolerantie zodat stenen ter hoogte van de urinewegen minimaal invasief behandeld kunnen worden zonder narcose. Aangezien de behandeling niet volledig pijnvrij is, wordt aan patiënten gevraagd om één uur voorafgaand aan de procedure orale analgetica in te nemen.

Enkele vragen aan Prof. Arnaud Doerfler, diensthoofd van de afdeling Urologie :

Denk u dat de aanschaf van een ESWL toestel noodzakelijk was?

Jazeker. Zonder ESWL zou de dienst Urologie sommige patiënten naar andere ziekenhuizen moeten verwijzen terwijl het UVC Brugmann het enige ziekenhuis in Brussel is met een steenkliniek. Deze multidisciplinaire dienst  bestaat uit klinisch biologen, diëtisten, radiologen, nefrologen en urologen. Behandeling van de steen is slechts één aspect, opvolging en vooral preventie zijn tevens essentieel en vereisen een multidisciplinaire samenwerking. De dienst Urologie beschikt op dit moment over alle mogelijke behandelingen van stenen: medicamenteus (indien mogelijk), ESWL, endo-urologie, percutane chirurgie en in uitzonderlijke gevallen conventionele (laparoscopische dan wel open) chirurgie.

Vindt u het noodzakelijk om stenen van de urinewegen te behandelen in een steenkliniek?

Uiteraard! Lithogenese is zeer complex en multifactorieel. Steenpatiënten louter chirurgisch behandelen is verre van optimaal aangezien de kans op recidief bij vele patiënten groot is. Mijn voorganger, Prof De Meyer had dat goed begrepen. De steenkliniek in het UVC Brugmann laat een multidisciplinaire behandeling toe op alle niveaus: diagnostiek, behandeling en preventie.

Dit lijkt het tijdperk van de superspecialistische geneeskunde te zijn, is dit ook het geval binnen uw dienst?

Onze dienst bestaat uit 5 urologen:  Professor Jean Marie De Meyer, Dr Johanna Noels,  Dr Panagiotis Drolapas, Dr Carl Van Haute en ikzelf, alsmede twee assistenten in opleiding. De interessegebieden van Dr Noels zijn voornamelijk  de bekkenbodemkliniek, neuro-urologie en endo-urologie. Dr Drolapas  legt zich toe op endo-urologie en medische urologie. Dr Van Haute is voornamelijk gespecialiseerd in endo-urologische technieken, percutane chirurgie en werkt multidisciplinair samen met de andere diensten in de steenkliniek. Mijn aandachtspunten zijn mini-invasieve chirurgie en uro-oncologie. Prof. De Meyer heeft een ondersteunde rol binnen de dienst gezien zijn andere bezigheden (hoofdgeneesheer) binnen het ziekenhuis.

Hoe kunnen patiënten doorverwezen worden naar de raadpleging urologie of hoe kan er een advies bekomen worden?

Voor een afspraak kan men bellen naar 02/477.26.08. Voor (dringend) overleg of een advies kan naar het secretariaat van de dienst urologie gebeld worden, 02/477.29.15. De dienst, of een desbetreffende uroloog kan ook bereikt worden via e-mail, via de website van het UVC Brugmann.