>>De pendeldiensten tussen de site Horta en de sites Brien en Koningin Astrid

Twee minibussen rijden regelmatig tussen onze sites. Deze dienst is gratis.
De eerste minibus verbindt de site Horta met het UKZKF en de site Brien, en de tweede minibus verbindt de site Horta met de site Koningin Astrid :

  • Site Horta (Laken) : vertrek en aankomst aan het onthaal, nabij de hoofdingang. Stopplaats aan de ingang van het UKZKF.
  • Site Astrid (Neder-over-Hembeek) : vertrek en aankomst nabij de hoofdingang.
  • Site Brien (Schaarbeek) : vertrek en aankomst achter de uitgang van de 1ste verdieping.

We willen jullie hierbij eveneens herinneren aan het intern reglement dat de prioriteiten bepaald wanneer er een overschrijding is van het aantal wettelijk toegelaten passagiers in de pendelbussen. Zijn prioritair (in volgorde) : 1. de dokters ; 2. de gehospitaliseerde patiënten op de site Brien ; 3. de andere patiënten (indien noodzakelijk met 1 begeleider) ; 4. het niet medisch personeel ; 5. de begeleiders ; 6. de bezoekers van een patiënt.

MinibusUurregeling tijdens alle weekdagen :

Pendeldienst Horta-Fabiola-Brien Pendeldienst Horta-Astrid
Site Horta UKZKF Site Brien Site Horta Site Astrid Site Brien
Onthaal Fabiola 1ste verd. Onthaal Ingang 1ste verd.
    07u00 08u15 08u40 09u10*
07u30 07u35 08u00 09u30 10u00  
08u30 08u35 09u00 10u30 11u00  
09u30 09u35 10u00 11u30 12u00  
10u30 10u35 11u00 12u20    
11u30 11u35 12u00  
12u30 12u35 13u00 13u30 14u00  
13u30 13u35 14u00 14u30 15u00  
14u30 14u35 15u00 15u30 16u00  
15u30 15u35 16u00 16u20    
16u30 16u35 17u00 * Vervoer vanuit Brien = voorbehouden
17u30 17u35 18u00
18u30 18u35 19u00
19u20    

NB : In vette letters = laatste vertrek van de pendeldienst.