>>Fysische geneeskunde en revalidatie

Fysische geneeskundeFysische geneeskunde is een medische specialiteit die zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van aandoeningen van het neuro-locomotorische systeem.

Op de site Horta werkt de kliniek Fysische geneeskunde en Revalidatie samen met de dienst Neurologische Revalidatie.

De kliniek is is ook betrokken bij diverse projecten binnen het UVC Brugmann : raadpleging chronische pijn, rugschool, centrum voor cardiale revalidatie, sportkliniek...

Patiënt met verstoorde functies inzake loco-motoriekRevalidatie

Site Koningin Astrid : revalidatiecentrum

Een verblijf op de revalidatie-afdeling van de site Koningin Astrid wordt voorgesteld aan patiënten met aandoeningen van het bewegingstelsel, of met een hart of longziekte, alsook aan patiënten die omwille van een andere ziekte locomotorisch zijn achteruitgegaan.

Het revalidatieprogramma wordt aangepast aan de functionele toestand van de patiënt zodat geleidelijk de terugkeer naar huis of naar het rusthuis mogelijk wordt.

De vier verpleegneenheden van de site Astrid met in totaal 96 bedden (kamers van 1 en 2 bedden) bieden revalidatie aan voor :

  • hart- en longaandoeningen (chronische hartinsufficiëntie, chronisch obstructief bronchopulmonair lijden, na recente hartchirurgie...) – eenheid 88 ;
  • aandoeningen van het bewegingsstelsel (na orthopedische chirurgie, na een trauma, reumatische aandoeningen,...) – eenheid 89 ;
  • diverse chronische ziekten waarbij de patiënt afhankelijk geworden is (maag/darmlijden met ondervoeding, kanker, chronische nierinsufficiëntie, ernstige huidaandoeningen,...) – eenheid 86 en eenheid 87.

De patiënten worden opgevangen door een medische team gespecialiseerd in Fysische geneeskunde en revalidatie en ziekenhuisartsen van het UVC Brugmann in directe samenwerking met andere geneesheer-specialisten (orthopedie, cardiologie, pneumologie, reumatologie, dermatologie, vaatheelkunde, psychiatrie). Een uitstekend team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers is het kloppend hart van de site Koningin Astrid en biedt hoogstaande revalidatie in een gemoedelijke sfeer.

Site Koningin Astrid (Militair Ziekenhuis)

Het revaliditieteam werkt nauw samen met de artsen van het Militair Ziekenhuis om een optimale zorg te verzekeren.

De site is uitgerust met het nodige materiaal voor de revalidatie,en het gebouw is voorzien van grote ruimtes.

Er is eveneens een toegang tot de dienst medische beeldvorming van het Militair Ziekenhuis.